1 април (неделя) ХVI Детско-юношески фолклорен празник „Изворът да не пресъхва“ 10.00 ч.                                                                                                                     парк „Пети октомври“     

„Хора за хората“  – общоградска инициатива 17.00 ч.                                                                                                            парк „Пети октомври“