На 7 февруари 2018 г. (сряда), 18:00 ч., зала първи етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –