На 12 декември 2017 г. (вторник), 18:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –