„Световете на водата” – фотоизложба на Деян Косев, роден, живее и работи в Казанлък. Представител на Казанлъшката фотографска школа. Занимава