31 октомври 2017 г. (вторник), 18:00 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – отбелязване на 1 ноември –