„Посветен на Отечеството“ пътуваща изложба на Националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“, посветена на 180 години от рождението на Васил Левски