Трета национална конференция „Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите“. Организатор Сдружение „Алба-Авитохол“, с подкрепата на Община Стара Загора