На 30 септември 2017 г. (събота), 18:00 ч., зала първи етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора документален