Програма на Десети международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“( 24-29.09.2017 г. Стара Загора, България) дата сцена Държавен куклен театър –

Нова българска анимация – в Панорама „Българска анимация” в рамките на Десетия международен куклено-театрален фестивал за възрастни „ПИЕРО” 2017 –