На 20 септември 2017 г. (сряда), 18:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –