На 2 септември 2017 г. (събота), 10:00 до 12:00 ч., зала първи етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара