85 години НЧ „Съзнание -1933“– с. Християново


Event Details

  • Date:

85 години НЧ „Съзнание -1933“– с. Християново

10.00 ч                                                                                                                               с. Християново