Трета национална конференция „Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите“


Event Details


Трета национална конференция „Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите“. Организатор Сдружение „Алба-Авитохол“, с подкрепата на Община Стара Загора

27 и 28 октомври, 9-17 часа, Регионална библиотека