Събор на приятелите на Русия в България – Копринка 2017


Event Details


На 9 септември 2017 г. от 10:00 часа. Преди 14 години неголяма група, състояща се от бивши български работници в Коми, реши да създаде организация. Кръстиха я кратко и ясно – „Русофили”. Идеята да се срещат и да си спомнят за миналите времена, да дискутират събития и процеси в съвременна Русия и нейните връзки с България, не само продължи, но и се разви. Днес организацията на русофилите в България прерасна в Национално Движение със своя структура, филиали в десетки градове в страната, с програма и конкретни задачи. Една от първите инициативи на организаторите вече се превърна в традиция – всяка година през септември русофилите се срещат на събор в близост до гр. Казанлък край яз. Копринка – един от най-красивите български язовири.