Работна среща на краеведи от библиотеки в област Стара Загора, Габрово, Кърджали и Хасково


Event Details


25 септември 2019 г. (сряда), 10:00 – 16:30 ч., зала първи етаж
Регионална работна среща „Регионална идентичност и многообразие. Обмен на добри практики за краеведски изследвания“ за представители на обществените библиотеки от област Стара Загора, Габрово, Кърджали и Хасково.