Прояви на 6 май


Event Details

  • Date:

6 май (неделя)

„Роден край – гордост моя“

Празник на с. Дълбоки
10.00 ч., с. Дълбоки

„Зелен, зелен Гергьовден“

Празник на с. Могила

10.30 ч.,     с. Могила

Музикално – танцов спектакъл „Гергьовден“ с участието на състави при НЧ „Климент Охридски – 1858“ 

11.00 ч., парк „Ал. Стамболийски“

Празнична програма с Общински духов оркестър       

11.00 ч., парк „Пети октомври“

90 години НЧ „Пробуда – 1928“ – с. Маджерито

16.30 ч., с. Маджерито