Прояви на Гергьовден


Event Details

  • Date:

5 май (събота)

„Весел, пъстър Гергьовден“

Народно веселие в с. Богомилово
17.00 ч., с. Богомилово

„Зелен, зелен Гергьовден“

Празник в с. Хрищени
18.00 ч., с. Хрищени