Научно – практическа конференция „Междукултурни, научни и образователни диалози България – Русия“


Event Details


Научно – практическа конференция „Междукултурни, научни и образователни диалози България – Русия“

Организатори Тракийски университет и Руски клуб – Стара Загора

10.00 ч                                                                                                               РБ „Захарий Княжески“