Изложба „Църквата в Самуилова България – корени и наследство”


Event Details

  • Date:

На  7 юни 2018 г. (четвъртък) от 17:30 часа в Архитектурния комплекс  „Музей на религиите” – Стара Загора ще бъде открита изложбата „Църквата в Самуилова България – корени и наследство” на  Кирило-Методиевския научен център към БАН. Осъществена и с подкрепата на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Автори на изложбата са Славея Бърлиева, Люба Илиева, Камен Станев, Димо Чешмеджиев. Художник е Ивелина Велинова, а фотографиите са на Методи Златков, Марио Маринов, Георги Атанасов, Камен Станев. Експонираните табла представят богатството на книжовните паметници, стенната живопис и архитектурата в Самуиловото царство