Изложба на проектите за пространството около музей „Литературна Стара Загора“


Event Details

  • Date:

Община Стара Загора организира изложба на представените проекти във връзка с проведения открит конкурс по реда на ЗОП за обект: „Стара Загора – град на поетите „Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактна зона“. Проявата е по инициатива на Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Стара Загора.

Представените проекти в горепосочения конкурс ще бъдат изложени на 08 юни 2018 г. (петък) от 14:00 ч. в зала 2 , ет. 2 в сградата на общинска администрация, на бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.