Изложба в библиотеката „Българската история в художествено слово и образ”


Event Details


На 27 февруари 2018 г. (вторник), фоайе първи етаж – север в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора – „Българската история в художествено слово и образ”. Изложба, представяща знакови личности и събития от историята на Първото и Второто българско царство, от националноосвободителните борби и Българското възраждане и от периода на следосвобожденска България до Съединението от 1885 г. чрез текст и художествени колажи от произведения на българската литература, живопис и иконопис, на художествената миниатюра, на скулптурата, архитектурата и художествената фотография.
Изложбата е създадена от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен.
Изложбата ще остане до 14 март 2018 г.