Издателство „Лаген“ и Фондация „Пламък“ – Стара Загора представят книги за родния край на трма старозагорци


Event Details


Издателство „Лаген“ и Фондация „Пламък“ – Стара Загора представят книги за родния край на трма старозагорци