„Жените от портокаловите градини“ – пиеса от Оля Стоянова


Event Details


„Жените от портокаловите градини“ от Оля Стоянова

Първа награда от конкурса на СНЦ „Пиеро“ за нова българска драматургия за възрастни 2015 г.