Борис Христов – „Песните на Мусоргски”. Филм, запис на DVD.

23 февруари 2019 г. (събота), 11:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора „Борис Христов: Песните на Мусоргски” – филм, 69 мин. запис на DVD.
Организатори: Музикално общество „Борис Христов” със съдействието на Община Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Търговско-промишлена палата, Литера принт АД, НАОП „Юрий Гагарин”, Студио за уеб дизайн, Фото „Алекс”.