На 15 юни 2019 г., събота, 11:3 0ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, концерт на  вокална студия „КАРА“