На 21 февруари 2018 г. (сряда), 18:00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора среща с

26 февруари 2018 г. (понеделник) 18:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора Концерт българска

На 27 февруари 2018 г. (вторник), фоайе първи етаж – север в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –

На 2 март 2018 г. (петък), 18:00 ч. зала първи етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –

На 7 и 8 март 2018 г. (сряда и четвъртък), 08:30 – 18:00 ч., в Детски отдел на Регионална библиотека

12 март 2018 г. (понеделник), 17:30 ч., фоайе първи етаж – юг в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора

На 12 март 2018 г. (понеделник) от 18:30 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –

На 13 март 2018 г. (вторник), 18:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –

На 14 март 2018 г. (сряда), 18:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –