Трети национален фолклорен танцов фестивал „В СЪРЦЕТО НА ТРАКИЯ” Стара Загора, 29 – 30 септември 2018 г. (събота – неделя)