13 са подадените идейни проекти за изграждане на многофункционална спортна зала в парк „Артилерийски“

На 5 юни 2020 г. се проведе първото закрито заседание на експертното жури, оценяващо постъпилите 13 предложения в конкурса за

Прочетете повече