Тракийски университет обявява допълнителен прием по търсени от пазара на труда специалности

Ако искате да повишите Вашата квалификация, образование и знания, които ще Ви гарантират нови възможности за кариерно развитие и реализация,

Прочетете повече

Медицинският факултет подготвя качествени специалисти

Деканът на Медицински факултет при Тракийски университет доц. д-р Юлиан Ананиев, дм получи Благодарствено писмо от Диагностично-консултативен център І -Стара

Прочетете повече