Има много възможности за професионално ориентиране и обучение на младежи с увреждания

Не само национален е актуалният проблем за професионалното ориентиране, обучение и реализиране на младите хора с увреждания. Редица изследвания го

Още...