Нова уникална апаратура работи в Комплексния онкологичен център в Стара Загора

Последно поколение Хибридна SPECT/CT система в отделението по Нуклеарна медицина на Комплексния онкологичен център – Стара Загора бе официално открита

Още...

Има много възможности за професионално ориентиране и обучение на младежи с увреждания

Не само национален е актуалният проблем за професионалното ориентиране, обучение и реализиране на младите хора с увреждания. Редица изследвания го

Още...