Община Стара Загора разработва интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение

Община Стара Загора разработва устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение с европейско

Още...