Интересен форум на тема креативен туризъм

Предлагаме ви информация за интересно събитие, което ще се проведе в Габрово и организатор е Община Габрово, но има в неговата организация… старозагорска следа. А и може да се „откраднат” добри идеи и практики. Както съобщи http://www.gabrovodaily.info/ – онлайн медията с новини за Габрово, на 2 март 2018 г. (петък) от 14:00 ч. в зала „Възраждане” на площад „Възраждане” се открива Форум за креативен туризъм „Творчеството е пътят”. Форумът е в рамките на Информационния тур Bulgaria Creative, организиран от Община Габрово в партньорство с Общините София, Пловдив, Велико Търново, Троян и Министерство на туризма. Участват представители на 11 държави – туроператори, журналисти, блогъри. Повече информация – на сайта на събитието https://creative.gabrovo.bg/. Тук ще ви представим темите за обсъждане и лекторите, а също и връзки със сайтовете им (за любознателните):  „Креативният туризъм: как да превърнем нематериалното културно наследство в иновация” – Каролин Курет – основател и директор на Международната мрежа за креативен  туризъм,  както и на организацията за креативен туризъм в Барселона. http://www.creativetourismnetwork.org; „Индустриалният туризъм и морският туризъм като двигател на местното развитие” – Александра Тоуза  – директор на Испанската асоциация за индустриален туризъм и на платформата “I’m a local“ http://www.imalocal.es/;  „Опитът от креативния туризъм в Тайланд през погледа на туроператорите” – Нераша Уонгмаса  – президент на Тайландската асоциация за екологичен и приключенски туризъм http://www.teata.or.th/;  „Промотиране на креативния/културен туризъм в цял свят” – Майкъл Блек – основател и директор на Международната мрежа за туризъм и бизнес „New Destinations“ http://www.newdestinationsnetwork.com/; „Креативният туризъм: Управление на дестинацията. Развитие и отключване на потенциала на дигиталните маркетингови стратегии. Въздействия” – Елена Пашингер – журналист и блогър, пишещ за креативните дестинации. Автор  на „Наръчник на креативния пътешественик“ https://www.creativelena.com/; „Възможности за креативен туризъм в Етнографски музей на открито „Етър“ – доц. д-р Светла Димитрова – директор на ЕМО „Етър“ https://www.etar.org/; „Креативност и хумор” – Маргарита Доровска  – директор на Музей „Дом на хумор и сатирата“ – Габрово http://www.humorhouse.bg/enindex.html; „Летен камп по драматургично писане : Креативност и вдъхновение от цял свят” – Димитър Узунов  – режисьор, основател на театрална компания „Famille Mundi“ в Париж, съосновател на творческата платформа „Arte Urbana“ http://www.arteurbanacollectif.com/. В програмата е предвидена възможност за въпроси, дискусии, коментари от публиката.

Както информира г-жа Йонка Агалова – ръководител на Туристическия информационен център – Гоброво, участието във форума става чрез регистрация от сайта https://creative.gabrovo.bg/registratziya или на място в залата. Не се изисква такса за участие. Организаторите са с намерение презентациите (след съгласие от авторите) да бъдат качена на сайта на събитието.

През 2017 г. ЮНЕСКО – организацията на ООН за образование, наука и култура обяви Габрово за творчески град на занаятите и фолклорното изкуство (втори български град след София (2014 г. като „Град на киното”), присъединен към мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО).

В специализираната литература понятието „креативен (съзидателен; иновативен; използване на лично творчество при решаване на дадена задача; създавам с творчество, от англ. глагол creative) туризъм” е определено като „туризъм, който предлага на посетителите възможността да развият своя креативен потенциал чрез активно участие в курсове и обучения, които са характерни и специфични в избраната за почивка дестинация“ (по Richards, G., C. Raymond, 2000. Creative Tourism. // ATLAS News, No 23, 16 – 20). Сред потребителите на този вид услуга все по-често се търси и очаква „различното преживяване”. Туристът иска не само пътуване, картинки, музеи, храна, но и участие, нови емоции и знания, индивидуалност, персонализация, експеримент, автентичност, уникалност. В документ на ЮНЕСКО „Към устойчиви стратегии за креативен туризъм” е записано „Креативният туризъм е пътуване, насочено към ангажирано и автентично преживяване с активно участие с изучаване на изкуството, културно-историческото наследство или специалния характер на конкретното място и това осигурява връзка с резидентите, създаващи живата култура”.

Сравнително оскъдна е информацията на български език – книги и статии. Това още повече засилва важността и актуалността на предстоящия форум в Габрово. Напомняме, че 2018 г. е Европейска година на културното наследство!

Снежана Маринова

Снимката е от сайта на събитието