Реклама

Dolap.bg е сайт за култура, изкуство, знание, православие, пътешествия, мода, минало, кухня, фотография.Той е изцяло частно финансирана инициатива. Долап.бг. публикува положителни новини и материали, които разказват за  красотата и културата на града и страната, в които живеем,  за богатата им история, ориентираме читателите в стойностни събития, представяме талантливи хора.

Сайтът е достъпен от месец юни 2016 г. и вече има многобройна аудитория, която продължава да расте. Долап.бг. се фокусира  върху светлината  и  успеха  в живота ни. Искаме да дадем думата на позитивизма, на добродетелта, да покажем полетът на мисълта и силата на вдъхновението.
Искаме да отворим вратата за усмивката, оптимизма, вярата в доброто и в успеха.

Предлагаме ви нашето сътрудничество, възможност за публикации и реклама, оригинални текстове, написани от нас, отразяване на ваши събития, рекламни интервюта, организиране на прояви и т.н.

Всеки един от Редакционния екип  – Уляна Кьосева, Росица Ранчева, Снежана Маринова е на ваше разположение. Координати – в Контакти.

Dolap.bg